Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/280
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Việt Thống-
dc.date.accessioned2022-03-10T15:00:26Z-
dc.date.available2022-03-10T15:00:26Z-
dc.date.issued2020-06-09-
dc.identifier.isbn978-604-57-5657-7-
dc.identifier.urihttp://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/280-
dc.descriptionFile mềmvi
dc.description.abstractCuốn sách tập hợp 21 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý... xoay quanh chủ đề đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay. Cuốn sách giúp độc giả nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cũng như những giải pháp nhằm ngăn chặn các mưu đồ của chúng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh.vi
dc.publisherNxb. Chính trị Quốc gia Sự Thậtvi
dc.subject“Diễn biến hòa bình”vi
dc.subjectThủ đoạn chống phá của các thế lực thù địchvi
dc.subjectCông công cuộc xây dựng Đảngvi
dc.titleĐấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nayvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
[TCT.DT] Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay.pdf
  Giới hạn truy cập
4.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.