Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/287
Nhan đề: Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Sự thật
Từ khoá: Sự kiện Nguyễn Tất Thành
Hồ Chí Minh
Đi tìm đường cứu nước
Ý nghĩa và lịch sử
Năm xuất bản: 15-Sep-2021
Nhà xuất bản: Nxb. CTQG-ST
Tóm tắt: Nội dung cuốn Kỷ yếu làm rõ ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với cách mạng Việt Nam trong 110 năm qua; Tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam. Từ đó góp phần đoàn kết toàn dân đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công ước mơ của Người về xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Mô tả: File mềm
Định danh: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/287
Bộ sưu tập: TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
[TCT.DT] Su kien Nguyen Tat Thanh-Ho Chi Minh di tim duong cuu nuoc.pdf
  Giới hạn truy cập
122.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.