Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/286
Nhan đề: Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968-1973) (Xuất bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Nguyễn, Thành Lê
Từ khoá: Cuộc đàm phán Pari
Việt Nam
Hoạt động ngoại giao
Hiệp định Pari
Năm xuất bản: 9-Jun-2020
Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc Gia Sự thật
Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về các sự kiện, diễn biến xoay quanh cuộc đàm phán Pari về Việt Nam - Cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1, tác giả trình bày bối cảnh và cuộc đàm phán chính thức đòi Mỹ chấm dứt ném bom và các hành động chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 10/5/1968 đến ngày 31/10/1968). Phần 2 nói về hội nghị bốn bên và Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (từ ngày 18/01/1969 đến ngày 27/01/1973).
Mô tả: File mềm
Định danh: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/286
ISBN: 978-604-57-5655-3
Bộ sưu tập: VĂN HÓA & HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
[TCT.DT] Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968-1973) (Xuất bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung).pdf
  Giới hạn truy cập
5.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.