Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/285
Nhan đề: Con Đường Cứu Nước Của Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm, Ngọc Trâm
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Con đường cứu nước
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Việt Nam
Năm xuất bản: 15-Jan-2011
Nhà xuất bản: NXB. Tổng Hợp
Tóm tắt: Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là hành trình gian lao vượt qua bao chông gai gian khó của hơn 30 năm lặn lội, xuôi ngược từ khắp nơi trên thế giới để tìm con đường giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang; một con đường cứu nước độc đáo, giàu tính sáng tạo, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc. Từ một người Việt Nam yêu nước chân chính, như bao người dân nô lệ khác, Hồ Chí Minh đã trải qua những năm tháng cay cực của cuộc đời, hun đúc tinh thần cứu nước rồi quyết tâm ra đi học hỏi, nghiên cứu tình hình thực tế các nước phương Tây nhằm nghiên cứu, vận dụng vào con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, gắn liền với giành tự do, dân chủ cho nhân dân; thể hiện sinh động quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là những di sản hết sức quý báu của dân tộc Việt Nam và nhân loại, là sự sáng tạo của một nhà tư tưởng lớn, tiếp thu và kế thừa xuất sắc những giá trị, tư tưởng tiến bộ của thế giới và hiện thực hóa bằng thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Mô tả: File mềm
Định danh: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/285
Bộ sưu tập: TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
[TCT.DT] Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.