Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/284
Nhan đề: Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam từ đầu Công nguyên đến thế kỷ XIX
Tác giả: Phạm, Thị Loan
Từ khoá: Đạo Khổng
Lịch sử
Việt Nam
Nho giáo
Năm xuất bản: 15-Jun-2020
Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một cách khái quát có hệ thống hóa các giai đoạn và những nội dung tư tưởng của Nho giáo khi du nhập vào Việt Nam từ đầu Công nguyên đến thế kỷ XIX, giúp người đọc thấy được sự thay đổi của Nho giáo dưới sự tác động của quá trình “bản địa hóa”. Trên cơ sở đó nêu bật ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm trong việc kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Mô tả: File mềm
Định danh: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/284
ISBN: 978-604-57-5677-5
Bộ sưu tập: TÀI LIỆU VỀ TRIẾT HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
[TCT.DT] Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam.pdf2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.