Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/282
Nhan đề: Lý - Triết Học Phương Đông
Nhan đề khác: 理-东方哲学
Tác giả: Trương, Lập Văn (Chủ biên)
Tạ, Phú Chinh (người dịch)
Nguyễn, Văn Đức (Người dịch)
Từ khoá: "Trung thể Tây dụng"
Văn hoá truyền thống của Trung Quốc
Triết học
Phương Đông
Năm xuất bản: 1-Jan-1998
Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội
Tóm tắt: Hiện nay rất nhiều nhà trí thúc đã tiến hành xem xét lại lịch sử nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử Trung Quốc hơn một trăm năm nay, các cường quốc đua nhau xâm lược, quốc nạn liên tiếp xảy ra. Hàng loạt các nhân sĩ, trí thức yêu nước lo cho vận mệnh đất nước và nhân dân, kiên trì bất khuất quyết đi tìm chân lí ở các nước Phương Tây. Còn văn hoá Phương Tây cũng theo các lực lượng quân sự và tôn giáo tràn vào Trung Quốc. Thế là đã dẫn tới cuộc đấu tranh giữa "Trung học" và "Tây học", giữa "cựu học" và "tân học", hoặc "Trung thể Tây dụng" (Trung học là thể, Tây học là dụng") hoặc "toàn bộ Tây hoá". Cuộc tranh luận tuy rất sôi nổi, nhưng đều không giải quyết được vấn đề lớn của Trung Quốc là cứu nước, tự cường (tức là vấn đề cận đại hoá hoặc hiện đại hoá). Cuộc tranh luận đó đã ảnh hưởng và kéo dài mãi đến ngày nay.
Mô tả: File mềm
Định danh: http://lib.truongchinhtri.dongthap.gov.vn/jspui/handle/123456789/282
Bộ sưu tập: TÀI LIỆU VỀ TRIẾT HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
[TCT.DT] Lý - Triết Học Phương Đông.pdf13.1 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.